Lengvos surenkamos WC pertvaros darželiams Beta-Mini

Kodas: W-01
Tualetų kabinos patiems mažiausiems. Paprastos, nebrangios, patikimos. Pilnai atitinka Lietuvos higienos normą HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.
Užklauskite kainos
Rašykite mums